Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Voor wie is dit webinar?

Een webinar voor specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie en de mensen waarmee zij samenwerken aan infectiepreventie (artsen-microbioloog, apothekers, bestuurders, zorgmanagers).
 
Accreditatie is aangevraagd voor specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen infectiepreventie.
Presentatie door
Astrid Beckers, specialist ouderengeneeskunde en mede-opsteller van de handreiking en
Carolien Oldenkamp, deskundige infectiepreventie.

Zij nemen u mee langs de thema's van de handreiking van Verenso.

Aan de orde komen:
  • de algemene rol van de specialist ouderengeneeskunde,
  • grensgebieden en overlapping met rollen van partners,
  • randvoorwaarden op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie, infectiepreventie-, uitbraak- en antibioticabeleid.

Deel dit webinar